Nästa vandring om 222 dagar.

Anmälan

 Föranmälan till den 47:e Vättlefjällsvandringen/17:e KortVättlen 2022-05-01 är nu öppen. Valfri starttid mellan 07.00 och 10.00 Välkomna att vandra.

Det finns 2 st KortVättlen 15 km, den ena har start/mål vid Vättlestugan och den andra har start/mål vid Dammekärr.

Det är lite ont om P-platser och parkerings avgift är införd vid Vättlestugan. Man kan åka kollektivt via Angereds Torg. Ta sedan buss 75 från Angereds Centrum till Kryddnejlikegatan (resan tar 4 min). Du kan även välja startplats Dammekärr.

Startavgift:
Vättlefjällsvandringen vuxen: 160kr, ungdom (to. m. 17 år) 100kr.
KortVättlen vuxen 120kr, ungdom (t o m 17 år) 80kr.

 1.  (obligatorisk)
 2.  (obligatorisk)
 3.  (obligatorisk)
 4. Födelsedata
 5.  (giltig epost, obligatorisk)
 6.  (obligatorisk)
 7.  (obligatorisk)
 8. Postnummer
 9.  (obligatorisk)
 10.  (obligatorisk)
 11.  (obligatorisk)
 12.  (obligatorisk)
 13.  (obligatorisk)


När du tryckt på knappen ”Skicka anmälan” får du ett mail med information om hur du ska slutföra anmälningen med inbetalning till Plusgiro eller Swish. (Om du saknar giltig e-post skriver du info@vattlefjall.se så skickar vi informationen till dig med vanligt brev).

 Meddela oss om du måste lämna återbud eller om du vill byta startplats senast 2022-04-20, annars skrivs startkort och diplom ut i onödan och måste kasseras. Ändring av föranmälan senare än 2022-04-20 kan endast göras vid startplatsen mot avgift 20:- (2022-04-20 skrivs startkort för alla föranmälda ut. För Vättlefjällsvandringen tas listor utmärkelser fram och utskrift av diplom sker. OBS! för KortVättlen finns inte motsvarande utmärkelser).

Vid ej bokförd inbetalning 2022-04-20 betalas avgift vid startplatsen enligt Efteranmälan nedan.

– Efteranmälan och/eller betalning senare än 2022-04-20: Efteranmälan och/eller betalning kan göras endast vid Dammekärr’s startplats. Avgiften vid efteranmälan är 220:- för vuxna och 140:- för ungdomar t.o.m. 17 år (för KortVättlen gäller 160:- för vuxna och 100:- för ungdomar). Vid efteranmälan betalas avgiften på startplatsen i samband med att du får startkortet.

Vikmugg: Av miljöhänsyn ta gärna med din gamla vikmugg, nyanmälda erhåller en ny.

Anmäld, ej start, ej återbud, faktureras i efterhand med 220:-.