Nästa vandring om 148 dagar.

Anmälan

 Föranmälan till den 44:e Vättlefjällsvandringen/14:e KortVättlen 2019-05-05 är nu stängd. Välkommen att anmäla dig på plats. Valfri starttid mellan 06.30 och 09.30 Välkomna att vandra.

Det finns 2 st KortVättlen 15 km, den ena har start/mål vid Vättlestugan och den andra har start/mål vid Dammekärr.

Det är lite ont om P-platser vid Vättlestugan Parkera gärna bilen eller åk spårvagn till Angereds Torg. Ta sedan buss 75 från Angereds Centrum till Kryddnejlikegatan (resan tar 4 min). Du kan även välja startplats Dammekärr.

Startavgift:
Vättlefjällsvandringen vuxen: 140kr, ungdom (to. m. 17 år) 80kr.
KortVättlen vuxen 100kr, ungdom (t o m 17 år) 60kr.

 1.  (obligatorisk)
 2.  (obligatorisk)
 3. Födelsedata t.ex. 690130 (år-månad-dag obligatorisk)
 4.  (giltig epost, obligatorisk)
 5.  (obligatorisk)
 6. (Postnummer t.ex. 44936 obligatorisk)
 7.  (obligatorisk)
 8.  (obligatorisk)
 9.  (obligatorisk)
 10.  (obligatorisk)
 11.  (obligatorisk)


När du tryckt på knappen ”Skicka anmälan” får du ett mail med information om hur du ska slutföra anmälningen med inbetalning till Plusgiro eller Swish. (Om du saknar giltig e-post skriver du info@vattlefjall.se så skickar vi informationen till dig med vanligt brev).

 Meddela oss om du måste lämna återbud eller om du vill byta startplats senast 2019-04-28, annars skrivs startkort och diplom ut i onödan och måste kasseras. Ändring av föranmälan senare än 2019-04-28 kan endast göras vid startplatsen mot avgift 20- (2019-04-28 skrivs startkort för alla föranmälda ut. För Vättlefjällsvandringen tas listor utmärkelser fram och utskrift av diplom sker. OBS! för KortVättlen finns inte motsvarande utmärkelser).

Vid ej bokförd inbetalning 2019-04-28 betalas avgift vid startplatsen enligt Efteranmälan nedan.

– Efteranmälan och/eller betalning senare än 2019-04-28: Efteranmälan och/eller betalning kan göras vid respektive startplats. Avgiften vid efteranmälan är 200:- för vuxna och 120:- för ungdomar t.o.m. 17 år (för KortVättlen gäller 140:- för vuxna och 80:- för ungdomar). Vid efteranmälan betalas avgiften på respektive startplats i samband med att du får startkortet.

Vikmugg: Av miljöhänsyn ta gärna med din gamla vikmugg, nyanmälda erhåller en ny.

Anmäld, ej start, ej återbud, faktureras i efterhand med 200:-.